Welkom op de website van Het Doktershuis

°  Het doktershuis is een huisartsenpraktijk , bestaande uit 4 artsen : Dr. Filip Dejaegher, Dr. Gunter Moerman, Dr. Goedele D’ Haene , Dr.Simon Callewaert

°  Klik op de knop aan de rechterkant om een afspraak te maken bij één van onze artsen .

 ° Vanaf 1 september  zullen wij bereikbaar zijn via één telefoonnummer nl. 056 645001

°  Elke week houden wij een groot overleg onderling om uw gezondheidstoestand/dossier  te bespreken.

° Alle artsen maken ook gebruik van het onderling gedeeld EMD (Elektronisch Medisch Dossier) om uw medische toestand goed op te volgen.

° U zal uw keuze van huisarts kunnen bewaren, tenminste  voor zover de omstandigheden dit toelaten. Bij overmacht (te druk, afwezigheid,verlof, ziekte,…)  zal u gevraagd worden  een beroep te doen   op de collega van de praktijk , die u op een even deskundige wijze graag zal willen helpen.

° Voorkomen is beter dan genezen : daarom kan u een preventieconsult aanvragen , waarbij rekening kan worden gehouden met uw gezondheidsrisico. In de praktijk is er aandacht voor opsporing hart-en vaatziekten maar ook voor darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Om baarmoederhalskanker op te sporen kunnen uitstrijkjes niet alleen bij de gynaecoloog , maar ook bij één van de huisartsen gebeuren.

°Onze psychologe, kinderpsychologe en diëtiste zijn te bereiken op de websites: www.dietisteshana.com,   www.momentumavelgem.be

° Verlofregeling:  –  Dr. Moerman is afwezig vanaf 02.11.2017 tem 03.11.2017 : u kan dan terecht bij één van de andere collega’s.

 

 

            ” De gezondheid van u, onze patiënt, staat centraal. Met alle collega’s van ons Gezondheidshuis zullen wij ernaar streven u de beste zorg te geven.”