Wij werken enkel nog op afspraak en dit vooral om een betere dienstverlening naar u mogelijk te maken.

Graag uw aandacht voor enkele zaken :

  • Uw afspraak kan soms verlaat zijn n.a.v. een dringende tussenkomst (in het kabinet of op huisbezoek).

  • Wanneer er online geen afspraak meer vrij is, kan u  opbellen. Het betekent niet dat u die dag niet meer kan komen!

  • Wanneer u met twee of meerdere personen op afspraak wenst te komen, kan dit, maar reserveer dan best twee opeenvolgende tijdstippen.

  • Wanneer u om één of andere reden niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, is het wenselijk deze tijdig te annuleren .Bij herhaling zonder verwittigen zijn we genoodzaakt 15 euro aan te rekenen.

  • Huisbezoeken worden liefst voor de middag aangevraagd. Dringende bezoeken kunnen natuurlijk de ganse dag door worden aangevraagd.

  • Allerlei administratie mag u aan de secretaresse geven, graag tijdens de secretariaatsuren (9-12h en 16-19h)

  • De huisartsenpraktijk is elke dag voor u geopend vanaf 08h. ’s morgens tot 19h. ’s avonds. Aangezien artsen ook nog tijd willen maken voor o.a. gezin en opleiding/bijscholing kan u ’s avonds na 19h.terecht bij de collega van wacht.

  • Telefoons kunnen bijzonder storend werken tijdens de consultaties, zowel voor de arts, die afgeleid wordt tijdens het gesprek/onderzoek als voor u, die onderbroken wordt tijdens uw verhaal. Dat hebt u waarschijnlijk al zelf kunnen ondervinden. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk te bellen in de voormiddag of op het tijdstip ,dat door de secretaresse/arts wordt meegegeven.

  • De dokters zijn geaccrediteerd en geconventioneerd : wij houden ons bijgevolg aan de geldende tarieven.

Goed om weten :