Sedert 2008 werken wij enkel nog op afspraak en dit vooral om een betere dienstverlening naar u mogelijk te maken.

Graag uw aandacht voor enkele zaken :

 • Uw afspraak kan soms verlaat zijn n.a.v. een dringende tussenkomst (in het kabinet of op huisbezoek).
 • Wanneer er online geen afspraak meer vrij is, kan u  opbellen. Het betekent niet dat u die dag niet meer kan komen!
 • Wanneer u met twee of meerdere personen op afspraak wenst te komen, kan dit, maar reserveer dan best twee opeenvolgende tijdstippen.
 • Wanneer u om één of andere reden niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, is het wenselijk deze tijdig te annuleren .Bij herhaling zonder verwittigen zijn we genoodzaakt 15 euro aan te rekenen.
 • Huisbezoeken worden liefst voor de middag aangevraagd. Dringende bezoeken kunnen natuurlijk de ganse dag door worden aangevraagd.
 • Breng best uw identiteitskaart mee naar de consultatie. Voor kinderen best de kids-ID of de ISI+kaart.Uw huisarts moet af en toe de kaart eens gebruiken om bvb. gegevens te updaten.
 • Het bedelen om medicatievoorschriften in de gang is storend voor de dokters , voor de secretaresse en voor de andere patiënten.Tijdens een consult zullen een voldoende aantal voorschriften worden meegegeven.Vanaf 01.11.2016 zal hierop  worden toegezien door ons. De secretaresse kan zelf geen voorschriften aanmaken.
 • Sportattesten zullen niet zomaar meer worden afgestempeld , maar vereisen een voorafgaand onderzoek door de arts, dit omwille van veiligheidsredenen voor de patiënt. Gelieve ook hiervoor op raadpleging te komen.
 • Zwangere vrouwen lopen een hoger risico voor griep en zijn complicaties. Bijgevolg is het ten stelligste aangeraden u te laten vaccineren, vanaf 12 weken , wanneer u zwanger bent.
 • Allerlei administratie mag u aan de secretaresse geven.
 • De huisartsenpraktijk is elke dag voor u geopend vanaf 08h. ’s morgens tot 19h. ’s avonds.Aangezien artsen ook nog tijd willen maken voor oa.gezin en opleiding/bijscholing kan u ’s avonds na 19h.terecht bij de collega van wacht.
 • Uw arts kan u steeds vrij kiezen. De artsen van het gezondheidshuis werken optimaal samen en zullen samen uw dossier beheren. In bepaalde gevallen zal u zo snel mogelijk worden geholpen door de collega,bijvoorbeeld tijdens hele drukke werkdagen of tijdens afwezigheden/verlof  van één van de andere dokters .
 • Telefoons kunnen bijzonder storend werken tijdens de consultaties, zowel voor de arts, die afgeleid wordt tijdens het gesprek/onderzoek als voor u, die onderbroken wordt tijdens uw verhaal. Dat hebt u waarschijnlijk al zelf kunnen ondervinden. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk te bellen in de voormiddag of op het tijdstip ,dat door de secretaresse/arts wordt meegegeven.
 • De dokters zijn geaccrediteerd en geconventionneerd : wij houden ons bijgevolg aan de geldende tarieven.

Goed om weten :