Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk gefundeerde, geneeskundige verzorging aanbieden. Wij verbinden ons ertoe hiervoor regelmatig nascholing te volgen, onderling overleg te plegen en de huidige inzichten in de medische wetenschap consequent toe te passen.

Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale, persoonlijke aanpak van gezondheidsproblemen na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische en technische aspecten van de patiëntenzorg ook aandacht hebben voor de persoonlijke en emotionele ziektebeleving van onze patiënten.

Wij geloven dat samenwerken in een groepspraktijk onze patiënten de meeste waarborgen biedt voor een kwalitatieve geneeskunde en continuïteit van zorgen. Om deze samenwerking te optimaliseren, overleggen we regelmatig.
Wij zullen er ook op toezien dat elke patiënt zo veel mogelijk door de eigen huisarts geholpen wordt.

In principe kan je voor elk gezondheidsprobleem bij je huisarts terecht zoals:

  • gewone medische onderzoeken zoals bloeddrukmeting, bloedname, onderzoek bij ziektes,…

  • gynaecologische onderzoeken, uitstrijkjes, zwangerschapsbegeleiding (in samenwerking met gynaecoloog)

  • zuigelingenonderzoek, kinderziekten, basisvaccinaties (zowel zuigelingen als volwassenen)

  • pre-operatieve onderzoeken

  • preventie aangepast aan elke leeftijd

  • kleine heelkunde: hechtingen, gipsen, behandeling wratjes, verwijderen pigmentvlekken, …

  • begeleiding naar levenseinde

  • chronische zorg (diabetes, reuma,hartfalen,…)

  • psychische problemen, stress, burn-out…

Wij geloven dat een samenwerking met de andere eerstelijnswerkers belangrijk is. Daarom overleggen we en werken we samen met apothekers, diëtisten, kinesisten, psychologen en verpleegkundigen.

Tenslotte is het doktershuis een erkende opleidingspraktijk waarin jonge artsen terecht kunnen om hun opleiding tot huisarts te vervolledigen. Wij werken hiervoor nauw samen met het ICHO van de universiteiten  van Leuven en Gent.De aanwezigheid van een jonge arts is een absolute meerwaarde in een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk.