WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET DOKTERSHUIS 

 

Vanuit de jaren bestaande zorgrelatie kan elke patiënt bij de eigen huisarts terecht. Daarbovenop beschikt diezelfde patiënt over de andere artsen die met kennis van zaken de aangepaste zorg kunnen verstrekken. De drie huisartsen van het “Doktershuis” werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier zodat een vervangende arts perfect op de hoogte is van je gezondheidstoestand. Bij overmacht (te druk, afwezigheid ,verlof, ziekte,…)  kan u dan terecht bij een collega van de praktijk, die u op een even deskundige wijze kan helpen.

Klik op de knop aan de rechterkant om een afspraak te maken bij één van onze artsen.

Onze secretaresses Hilde en Valerie zorgen voor een warm onthaal. Bij hen kan je altijd terecht. Zo helpen ze bij het maken van afspraken, zorgen voor een overleg met je huisarts. Bij hen kan je documenten afhalen en stalen binnenbrengen. Zij behartigen de administratie van het Doktershuis. We zijn steeds te bereiken via één telefoonnummer nl. 056 64 50 01.Mogen wij u vragen voor allerlei administratie naar de praktijk te komen tijdens de secretariaatsuren (9-12 u en 16-19 u) om de dokters niet te moeten storen.

 

De diëtiste in onze praktijk is te bereiken op de volgende website: www.dietisteshana.com 

Wij hebben nog een praktijkruimte vrij voor een  kinderpsychologe/psychologe/medische pedicure/coach.. Indien interesse graag email naar uwdokter@gmail.com.

 

Als opleidingspraktijk , verbonden aan de universiteiten van o.a. Gent en Leuven willen wij bijdragen aan een kwalitatieve opleiding van jonge artsen.

Verlofregeling:    geen verlof gepland

Aandacht : vanaf 1 november 2021 zal u, wanneer u in het weekend een dokter nodig heeft, zich moeten wenden naar de wachtpost huisartsen. Voor onze regio bevindt deze wachtpost zich tegenover de spoedopname van het OLV Lourdesziekenhuis  van Waregem. Vooraleer naar de wachtpost te komen zal u het nummer 1733 moeten bellen. Dit is een regeling die door de overheid werd ingevoerd.

 

 

 

 

                           

” De gezondheid van u, onze patiënt, staat centraal. Met alle collega’s van ons Gezondheidshuis zullen wij ernaar streven u de beste zorg te geven.”