WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET DOKTERSHUIS 

 

Vanuit de jaren bestaande zorgrelatie kan elke patiënt bij de eigen huisarts terecht. Daarbovenop beschikt diezelfde patiënt over de andere artsen die met kennis van zaken de aangepaste zorg kunnen verstrekken. De drie huisartsen van het “Doktershuis” werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier zodat een vervangende arts perfect op de hoogte is van je gezondheidstoestand. Bij overmacht (te druk, afwezigheid ,verlof, ziekte,…)  kan u dan terecht bij een collega van de praktijk, die u op een even deskundige wijze kan helpen.

Klik op de knop aan de rechterkant om een afspraak te maken bij één van onze artsen.

Onze secretaresses Hilde en Valerie zorgen voor een warm onthaal. Bij hen kan je altijd terecht. Zo helpen ze bij het maken van afspraken, zorgen voor een overleg met je huisarts. Bij hen kan je documenten afhalen en stalen binnenbrengen. Zij behartigen de administratie van het Doktershuis. We zijn steeds te bereiken via één telefoonnummer nl. 056 64 50 01.Mogen wij u vragen voor allerlei administratie naar de praktijk te komen tijdens de secretariaatsuren (9-12 u en 16-19 u) om de dokters niet te moeten storen.

 

De diëtiste in onze praktijk is te bereiken op de volgende website: www.dietisteshana.com 

Wij hebben nog een praktijkruimte vrij voor een  kinderpsychologe/psychologe/medische pedicure/coach.. Indien interesse graag email naar uwdokter@gmail.com.

 

Als opleidingspraktijk , verbonden aan de universiteiten van o.a. Gent en Leuven willen wij bijdragen aan een kwalitatieve opleiding van jonge artsen.

Verlofregeling:    geen verlof gepland

 

Aandacht : vanaf 1 november 2021 zal u, wanneer u in het weekend een dokter nodig heeft, zich moeten wenden naar de wachtpost huisartsen. Voor onze regio bevindt deze wachtpost zich tegenover de spoedopname van het OLV Lourdesziekenhuis  van Waregem. Vooraleer naar de wachtpost te komen zal u het nummer 1733 moeten bellen. Dit is een regeling die door de overheid werd ingevoerd.

 

Corona, quarantaine ,testen :

 

A.  Voor hoogrisicicocontacten zijn de test-en quarantaineregels veranderd sedert 10.01.2022


1/ Bent u gevacinneerd en geboosterd (of bent u tussen de 12 en 18 en volledig gevaccineerd) en is deze booster nog geen 5 maanden terug gezet : geen PCR test, geen quarantaine!

2/ Bent u onvolledig gevaccineerd ( kreeg u nog geen booster bvb)  : Quarantaine 10 dagen! , geen PCR test! U doet een zelftest op dag 2 en dag 4 na het risicocontact : indien deze zelftesten negatief blijven, mag u uit quarantaine op dag 4! Wel dienen de algemene coronamaatregelen strikt worden opgevolgd (afstand, mondmasker,…)

3/ Bent u helemaal niet gevaccineerd . Quarantaine 10 dagen, geen PCR test! U doet een zelftest op dag 2 en dag 7 na het risicocontact. Zijn die 2 zelftesten negatief , dan mag u uit quarantaine op dag 7!

4/ Bij symptomen van Omikron (Verstopt gevoel neus, veel niezen, keelpijn, extreme moeheid, hoofdpijn…) Best een PCR test (via de huisarts kan dit voorlopig nog wel bij ons, maar mogelijks lukt dat door de drukte niet meer en zullen wij u verwijzen naar een testcentrum). Bij een positieve test zal u in isolatie moeten. Vroeger was deze 10 dagen , nu bedraagt deze periode 7 dagen , tenminste wanneer u na 7 dagen genezen bent.

5/ Voor schoolgaande kinderen (lager onderwijs) gelden aparte regels : het dragen van een mondmasker op school maakt van deze kinderen op school een laag risico. De testprocedure zal door het CLB worden bepaald in geval van hoogrisicocontact. Bij 4 positief geteste kinderen van één klas , gaat deze klas in quarantaine.

 

B.   In geval van besmetting (positieve test)


Isolatie 7 dagen 

Indien u de 3 laatste dagen van uw isolatie koortsvrij en beter bent, mag u de isolatie verlaten na 7 dagen mits goed opvolgen van de coronamaatregelen  tot de 10e dag na besmetting. Bvb bij voorkeur draagt u nog 3 dagen een FPP2 masker. Het Covid-safe ticket blijft evenwel rood tot 11 dagen na de besmetting.

 

INFO OVER CORONA-TEST in het TESTCENTRUM 

– te Kortrijk in labo Bruyland (Beneluxpark 2 Kortrijk). Meer info via: https://www.bruyland.be/nl/covid

 

– te Waregem in labo Maenhout (Roger Vansteenbruggestraat 64/Bus 1) . Een afspraak maken en meer info vindt u via de site: https://www.labomaenhout.be/coronatest

 

– te Ronse in het AZ Glorieux. Meer info via: https://www.azglorieux.be/nl/nieuws/covid-19/alle-informatie-over-testen-op-het-coronavirus-covid-19/

 

 

 

 

 

 

 

                           

” De gezondheid van u, onze patiënt, staat centraal. Met alle collega’s van ons Gezondheidshuis zullen wij ernaar streven u de beste zorg te geven.”