WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET DOKTERSHUIS 

 

In het kader van preventie voor CORONA vragen wij u onderstaande maatregelen te respecteren:

1/ Wij laten maximum 2 personen (of koppel) toe in de wachtzaal. Hou 1, 5 m.afstand van mekaar aub. Gelieve uw mondmasker te dragen .

2/ Aan de balie kan slechts 1 persoon tegelijk door de secretaresses gezien worden. Gelieve hier ook afstand te respecteren en achter de witte lijn te wachten . Daarom zal de toegangsdeur gesloten zijn , u moet aanbellen .We openen de schuifdeur dan vanop afstand. De secretaresses blijven achter glas zitten. Alle zorgverleners dragen een beschermend mondmasker . 

3/ Vermeld aan de telefoon zeker of u verkouden bent, hoest of temperatuur heeft.

4/Wij aanvaarden betalingen via Payconiq, banking app, of zullen dit via derdebetaler (ziekenfonds) regelen. Indien u cash meebrengt gelieve gepast mee te brengen (27 euro, 1 euro of 4 euro naargelang statuut).

5/ TESTEN op Corona?

Wij testen u op Corona  1/indien u symptomen vertoont , die voldoen aan de gevalsdefinitie:  deze zijn : hoesten of kortademigheid of drukpijn op de borst of verlies van smaak/reuk.

Ook indien u 2 of meer van de volgende symptomen vertoont , wordt u ook best getest : keelpijn, hoofdpijn, moeheid, koorts, spierpijn , diarree. 

Dus concreet : u heeft keelpijn en koorts , dan belt u op voor een afspraak voor testing. Of u hoest (1 symptoom) , dan komt u voor testing.

                                      2/ Indien u in contact bent geweest met iemand die Covid positief is, moet u zich laten testen 5 dagen na dat laatste hoogrisicocontact. Vroeger heeft geen zin, omdat de test dan nog negatief is. Ondertussen blijft u in quarantaine : dat betekent dat u binnenshuis blijft, geen sociale contacten hebt en alleen essentiële verplaatsingen doet (arts, apotheek, voeding). Een hoogrisicocontact betekent dat u meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte zonder mondmasker hebt verbleven (bvb vergadering of in dezelfde wagen) of bij u thuis OF fysiek contact hebt gehad ( bvb contact met geliefde).

Laagrisicocontacten moeten niet getest worden. Alle kinderen beneden de 6 jaar met symptomen van Covid worden ook als laagrisicocontact beschouwd. Ook wanneer u bvb in contact bent geweest met iemand die zich moet laten testen omdat deze een hoogrisciocontact had (een contact van een contact dus) , hoeft u niet onmiddellijk getest te worden. Dat verandert wanneer die persoon ook positief zou testen.

                                       3/ Bij opname in het ziekenhuis voor een ingreep of reis vanuit het buitenland (rode zone)

 

In het “Doktershuis” te Avelgem werken 3 huisartsen samen om de beste zorg voor hun patiënten aan te bieden:  Dr. Gunter Moerman en Dr. Simon Callewaert, en vanaf  01.10.2019 * Dr. Sandra Akum. 

Vanuit de jaren bestaande zorgrelatie kan elke patiënt bij de eigen huisarts terecht. Daarbovenop beschikt diezelfde patiënt over de andere artsen die met kennis van zaken de aangepaste zorg kunnen verstrekken. De artsen van het “Doktershuis” werken met hetzelfde elektronisch medisch dossier zodat een vervangende arts perfect op de hoogte is van je gezondheidstoestand. Bij overmacht (te druk, afwezigheid,verlof, ziekte,…)  kan u dan terecht bij een collega van de praktijk, die u op een even deskundige wijze kan helpen.

Klik op de knop aan de rechterkant om een afspraak te maken bij één van onze artsen.

Onze secretaresses Hilde en Valerie zorgen voor een warm onthaal. Bij hen kan je altijd terecht. Zo helpen ze bij het maken van afspraken, zorgen voor een overleg met je huisarts. Bij hen kan je documenten afhalen en stalen binnenbrengen. Zij behartigen de administratie van het Dokterhuis. We zijn steeds te bereiken via één telefoonnummer nl. 056 64 50 01.Mogen wij u vragen voor allerlei administratie naar de praktijk te komen tijdens de secretariaatsuren (9-12h en 16-19h) om de dokters niet te moeten storen.

 

Onze psychologe, kinderpsychologe en diëtiste zijn te bereiken op de websites: www.dietisteshana.com en  www.momentumavelgem.be.

*Dr. Sandra Akum is Haio (Huisarts in opleiding) en vervolledigt bij ons 18 maanden van haar specialisatie tot huisarts. Zij zal consultaties houden en huisbezoeken uitvoeren zoals de 2 andere artsen , steeds in nauw overleg met  Dr. Moerman , erkend praktijkopleider . Als opleidingspraktijk , verbonden aan de universiteiten van oa. Gent en Leuven willen wij bijdragen aan een kwalitatieve opleiding van jonge artsen.

Verlofregeling:

Geen onmiddellijk verlof gepland

 

                           

De gezondheid van u, onze patiënt, staat centraal. Met alle collega’s van ons Gezondheidshuis zullen wij ernaar streven u de beste zorg te geven.”